Så Går Det Till

Tidsbeställning

Du kan beställa tid hos mig via e-post eller per telefon: Se under Kontakt

Första Mötet

Första mötet handlar bland annat om att se om personkemin stämmer och ifall denna terapiform är lämplig. Under detta möte vill jag veta mer om vad du vill ha hjälp med och jag ber dig också att berätta om dig själv. Oftast får du med dig olika formulär att fylla i som underlag för en så bra plan som möjligt för din terapi.

Känns allt rätt från båda sidor bokas ytterligare ett till två möten där vi kommer överens om behandlingens tid och upplägg.   

Samtalet

Kognitiv psykoterapi är en modern samtalsform, som bygger på aktuell forskning om hur vi människor tänker, känner och handlar. Samtalet förs i form av en dialog, ett aktivt samarbete mellan dig och din psykoterapeut.

Du har en unik kunskap om just din situation och dina problem. Terapeuten har en generell kunskap om människor och mänsklig förändring och kan därigenom hjälpa dig både praktiskt och teoretiskt.

Utgångspunkten i samtalet är konkreta, känsloladdade situationer. Under samtalets gång ställer jag frågor till dig. Syftet är att du ska upptäcka dina invanda mönster vad gäller tankar, känslor och handlingar. På det här viset blir det möjligt att också gå vidare och förändra negativa mönster i en mer positiv riktning.Att våga förändra till det bättre är en god investering i dig själv! 

På Egen Hand

Kognitiv terapi går ut på att lösa problem och generera problemlösningsstrategier för framtiden.

Mellan terapisessionerna har du med all säkerhet fått ett antal hemuppgifter som vi gemensamt kommit överens om. Det kan vara allt från att inhämta mer kunskap i något ämne till att testa ett nytt beteende i en specifik situation.

Samtalen och hemuppgifterna hjälper dig att nå de uppsatta målen. Dessutom får du tillgång till olika mentala verktyg för att hantera framtida problem.

Efter avslutad terapi brukar vi boka in ett eller ett par uppföljande samtal innan du går vidare i livet på egen hand.