Om Mig/Kontakt


Inger Horowitz

Skötare, leg. psykoterapeut, handledare och lärare i kognitiv psykoterapi KBT. Auktoriserad psykoterapeut av Svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier dessutom Fellow at Academy of Cognitive Therapy (ACT) och ACT Certified Trainer/Consultant. 

Jag har arbetat med psykoterapi sedan slutet av 80-talet och med kognitiv psykoterapi sedan 1997. Förutom arbete med depression, ångest, stress engagerar jag mig gärna i människor med kriser, sorger och akuta trauman. 

Jag handleder på psykiatriska öppenvårdsmottagningar, hälsocentraler samt individuella terapeuter i deras klient arbete.

Jag har erfarenhet av att både utbilda och handleda personal vid boende för ensamkommande flyktigbarn.

Du får också kontakt med mig om du skriver till inger.horowitz@kognitivamottagningen.se

Eller per telefon
070 655 2433