Historik

Kognitiva Mottagningen Stockholm City HB startades av mig Inger Horowitz och Kerstin Tilfors. Vi flyttade in i lokalen på Pilgatan 24, den 1 juni 2012. 

Jag hyr nu rum hos MötesRum Luntmakargaan 52, Stockholm. 

Tyvärr finns inte Kertin Tilfors längre med oss, hon avled i sept 2015 efter kortare tids sjukdom.

Nedan följer en presentation av Kerstin Tilfors så som hon själv presenterade sig på vår hemsida samt de minnesord jag skrev tillsammans med två andra psykoterapeuter och som publiserades i Dagens Nyheter.  


Kerstin Tilfors

Leg. psykolog, leg. psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi, handledare och lärare i kognitiv psykoterapi. Jag är auktoriserad psykoterapeut av Svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier dessutom Fellow at Academy of Cognitive Therapy (ACT) och ACT Certified Trainer/Consultant.

Med erfarenhet av psykoterapi sedan början av 80-talet är jag veteran inom området, men blir fortfarande lika berikad av nya mänskliga möten. Jag är genuint fascinerad och förundrad över hur vi människor är.

Jag arbetar gärna med ungdomar och unga vuxna. Som kognitiv psykoterapeut är det dessutom närmast en självklarhet att arbeta med depression och/eller ångestproblematik. Mitt hjärta klappar särskilt för människor där hela livet har varit kämpigt och problematiskt!

Jag handledet och undervisar på psykoterapiutbildningar både på Karolinska Institutet och på privata utbildningsinstitut


MINNESORD

Psykolog, Psykoterapeut, handledare och lärare Kerstin Tilfors, Bromma, har avlidit vid 57 års ålder. Närmast sörjande är maken Janne och sönerna Martin och Arvid.

Kerstin föddes i Karlskrona, växte upp i Nynäshamn. Kerstin visste tidigt att hon ville ägna sig åt att hjälpa människor och psykologutbildningen i Uppsala blev ett naturligt val för henne. Sedan början av 80-talet arbetade Kerstin med psykoterapi och hennes intresse för hur vi människor tänker, känner och beter oss upphörde aldrig.

Detta utmynnade på ett naturligt sätt i ett mycket engagerat yrkesarbete inom inte bara psykoterapi utan också som handledare, föreläsare och utbildare inom kognitiv och beteendeinriktad terapi. Det finns många som vittnar om Kerstin som en oerhört omtyckt och uppskattad lärare och handledare för yrkessystrar och yrkesbröder. Hennes engagemang i att hitta vägar framåt har hjälpt många i det psykoterapeutiska arbetet.

Kerstin var en stark kraft. Hennes mod, engagemang och livsglädje hjälpte andra att kliva fram. Hon var kunnig och påläst, inte i första hand av plikt utan mest av lust. Det har blivit mycket humor och många avspända och sköna skratt i hennes närvaro. Hennes mänskliga värme och stora empati spreds frikostigt till kollegor, vänner, familj och inte minst till patienter. Hon visade alltid stor förståelse och medkänsla för dem som söker psykologisk behandling, samtidigt som hon fokuserade på människans inneboende kraft att handskas med sin situation på ett konstruktivt sätt.

Kerstin satte sig aldrig på höga hästar, hon gick bredvid. Hon visade stor respekt för andra och både kunde och vågade utmana. Hennes skarpa blick och krav på kvalité gjorde oss alla lite bättre.

Kerstin var samma pålitliga, modiga och varma person som kollega och vän. Hennes skarpa blick och underbara humor gjorde arbetet och livet spännande och roligt i hennes närvaro. Saknaden är stor, liksom tacksamheten att ha fått vara hennes vän och kollega. Minnet av Kerstin är varmt och ljust.

Bengt Eriksson
Inger Horowitz
Marianne Taflin