Allmän Information

Tider/priser

Tider

En session är 45 minuter en vanlig frekvens för möten är en gång i veckan under en tidsbegränsad period. Hur många sessioner som behövs är individuellt, men du får en tidsuppskattning någon gång mellan första och tredje besöket. Som exempel kan nämnas att en ”standard­behandling” vid en nydebuterad depression brukar ta cirka 20 sessioner.

Priser

Priset för en psykoterapisession är 1200 kronor för 45 minuter. 

Kontakta mig för aktuella priser för handledning och mina  övriga tjänster.

Remisser/återbud

Remisser
Ibland finns det möjlighet att landstinget bekostar din psykoterapi. Vänd dig då till din närmaste psykiatriska mottagning. Där kan de tala om hur du ska bära dig åt.

Återbud
För att jag inte ska behöva debitera dig måste jag få ditt återbud senast tre vardagar i förväg. Kan jag emellertid använda din tid till en annan klient kommer du inte att debiteras. Meddela därför återbud så snart du vet att du inte kan komma så försöker jag ge tiden till någon annan. Om jag måste lämna återbud får du veta detta snarast. Var därför tydlig med dina aktuella telefonnummer så att jag kan nå dig ifall det behövs.

Tystnadsplikt

För din trygghets skull vill jag informera om att jag har tystnadsplikt. Det innebär att jag inte ger någon information om dig till någon annan utan att ha fått ditt medgivande. Jag ber dig också att inte prata om de personer du ser på mottagningen.

Alla legitimerade psykoterapeuter är enligt lag skyldiga att föra journal på alla sina klienter. Därför behöver jag få namn, adress och personnummer. Journalen förvaras på ett betryggande sätt, enligt gällande föreskrifter.