Kognitiv och Beteendeterapi

Jag är legitimerade psykoterapeut samt lärare och handledare i kognitiv psykoterapi. Auktoriserad av Svenska föreningen för Kognitiv och Beteendeinriktad Psykoterapi, SfKBT, samt medlem i Academy of Cognitive Psychotherapy. Jag erbjuder tjänster inom följande områden

  • Kognitiv psykoterapi-KBT
  • Stresshantering 
  • Utveckling av ledarskapsrollen
  • Jag erbjuder psykoterapi via videokonferens eller Skype


senast uppdaterad: 2020.01.01